Tháng Quý Hợi
Ngày Giáp Dần
Giờ Giáp Tý
Tiết Lập đông

PHÒNG KHÁM CHÂM CỨU ACU HÀ NỘI

"Chúng tôi nghiên cứu về văn hóa phương đông, kinh dịch, đông y, thiên văn, địa lý"


Add: 462 đường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Phone: 0963.664.365